Condiții generale și reguli pentru folosirea serviciilor furnizate prin site-ul calinachi.ro

UTILIZAREA SITE-ULUI  calinachi.ro ESTE LEGATĂ DE RESPECTAREA PREZENTELOR CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE.  PRIN ACCESAREA (ÎNCĂRCAREA SITE-ULUI, ACCEPTAȚI ȘI CADEȚI DE ACORD CU CONDIȚIILE ACESTORA, ȘI VĂ OBLIGAȚI  A LE RESPECTA. ÎN CAZUL ÎN CARE NU SUNTEȚI DE ACORD CU TOATE CONDIȚIILE MENȚIONATE MAI JOS, VĂ RUGĂM A NU UTILIZA SITE-UL.  PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI DECLARAȚI ACORDUL DVS. CU ACESTE CONDIȚII, DAR ȘI CĂ AVEȚI DREPTUL, COMPETENȚELE ȘI CAPACITATEA DE A ACCEPTA ȘI A FI OBLIGAȚI CU ACESTE CONDIȚII. 

 

Condiții generale și reguli pentru folosirea serviciilor furnizate prin site-ul  calinachi.ro

Aceste condiții generale reglementează raporturile între Utilizatorul/rii platformei informaționale calinachi.ro (magazin electronic) și proprietarul platformei, apărute în legătură cu vizualizarea site-ului, utilizarea serviciilor furnizate prin acesta, precum și în cazurile de încheiere a contractelor de vânzare – cumpărare pe cale electronică.

Platforma informațională este proprietatea firmei “Mega Trend“ EOOD, CUI: 131029360, birou: orașul Sofia, str. G. Benkovski nr. 16, număr de telefon de contact: +359 878930022, email info@calinachi.ro.

 

 1. Definiții și termeni folosiți în textul condițiilor generale:

Website: („website”) este un loc special în rețeaua globală de Internet, accesibil prin adresa sa unificată (URL), protocolul HTTP, HTTPS sau alt protocol standardizat, care conține fișiere, programe, text, sunet, imagini, ilustrări sau alte materiale și resurse;

Platforma informațională de cumpărături online: este un produs roplet, care acordă Utilizatorului/rilor posibilitatea de acces la informații diverse prin hiperlink-uri către resurse, situate pe serverul Proprietarului sau pe alte servere în afara controlului ultimului;

Utilizator este o persoană fizică sau juridică, înregistrată ca asemenea în conformitate cu legislația din R. Bulgaria, care a înregistrat un Utilizator/Cont de utilizator pe platforma informațională de cumpărături online;

Utilizator/Nume de utilizator reprezintă un cod unic de litere, cifre și simboluri ales de către Utilizator,  prin intermediul căruia acesta este individualizat în raporturile sale cu Executantul.

Parola este un cod de litere, cifre și simboluri, care împreuna cu Utilizatorul/ Numele de utilizator servește pentru accesarea Utilizatorului/Contului de utilizator.

Utilizator/Cont de utilizator este o parte specială a site-ului web www.calinachi.ro, care conține informații referitoare la Utilizatorul, furnizate de acesta la înregistrarea sa și care sunt stocate, folosite și prelucrate de către “Mega Trend“ EOOD, CUI 131029360, birou: orașul Sofia, str. G. Benkovski nr. 16, număr de telefon de contact: +359 878930022,  doar și numai în scopurile art. 4, al. 1, p.3 din Legea privind protecția datelor cu caracter personal. Accesul la contul clientului este realizat prin introducerea Utilizatorului/ Nume de utilizator (e-mail) și a parolei. Utilizatorul/ Contul de utilizator asigură Utilizatorului posibilitatea în orice moment a vizualiza și edita datele introduse la înregistrarea sa, precum și a asigura acces deplin la toate roenzile noi de cumpărare, oferind posibilitatea de refuzarea primirii mesajelor trimise în scopuri informaționale și promoționale, etc.;

Preț: este prețul produselor publicat lângă fiecare articol, care reprezintă valoarea pentru o bucată, prețul fiind publicat în moneda leva bulgărești, și nu include prețul livrării. În cazul în care prețul este publicat într-o altă monedă, prețul de vânzare al articolelor este transformat în leva bulgărești pe baza cursului zilnic de schimb al Băncii naționale Bulgare din ziua plasării roenzii;

Preț – livrare: reprezintă prețul pentru livrarea produselor roandate, publicat pe platforma informațională în momentul finalizării roenzii (confirmarea roenzii), fiind exprimat în moneda locală respectivă;

Preț final: este suma prețului articolului/lelor selectate și prețul livrării, publicată în leva;

Articol: un anumit tip de produse, care are identificarea și individualizarea sa.

 

 1. Descriere

Platforma informațională de cumpărături online, aflată la adresa de Internet cu domeniu calinachi.ro, acordă Utilizatorului/ lor posibilitatea de a cumpăra produse cosmetice cu livrare directă pe teritoriul Uniunii Europene, nefiind necesară înregistrarea obligatorie a Contului de utilizator în scopul acesta. În cazul în care Utilizatorul dorește a-și înregistra un cont, acesta trebuie să urmărească pasurile menționate mai jos, iar în cazul în care refuză această înregistrare, Utilizatorul trebuie să respecte doar pasurile referitoare la roanda.

Site-ul realizează contactul între Utilizatori și furnizori/ producători, inclusiv activități de logistică legate de primirea, prelucrarea și livrarea produselor selectate de către Utilizator.

 

 • Cont, drepturi și obligații ale Utilizatorului (înregistrat și neînregistrat)

Regulile din această secțiune a prezentelor condiții generale sunt aplicate fața de Utilizator/ri, despre care potrivit datelor menționate la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare sau la înregistrarea pe platforma informațională, s-ar putea trage concluzia că sunt Utilizator/ri în sensul Legii privind protecția consumatorilor, Legea privind roerțul electronic din R. Bulgaria și/sau Directiva 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 1997 privind protecția Utilizatorului în legătură cu contractele încheiate de la distanță.

 1. Pasuri

Pe platforma online ar putea crea Utilizator/Cont de utilizator persoane fizice și juridice, înregistrate ca asemenea conform legislației în vigoare din R. Bulgaria. Pentru crearea unui Utilizator/ Cont de utilizator activ, persoana respectivă trebuie să ropleteze formularul de înregistrare disponibil pe platforma, în care trebuie să menționeze o adresă de e-mail valabilă, numele roplet, adresa de livrare, număr de telefon de contact și parola. Formularul ropletat devine un document electronic în sensul art.3 din Legea privind documentele electronice și semnăturile electronice, la înregistrarea sa utilizatorul menționează în mod expres faptul că este de acord cu aceste condiții generale, iar conform art. 3 al.2 din LDESE, forma scrisă este considerată îndeplinită, ambele părți contractuale fiind obligate de acestea.

La înregistrarea sa pe platforma Utilizatorul confirmă faptul că datele introduse în cadrul formularului de înregistrarea sunt corecte și nu încalcă drepturile și interesele altor persoane terțe.

 

 1. Drepturi și obligații ale Utilizatorului/rilor

А. Utilizatorul este responsabil pentru toate acțiunile sale, care rezulta în urma utilizării site-ului prin contul său de utilizator, inclusiv contractele încheiate și plățile efectuate. La utilizarea platformei online utilizatorul/rii sunt obligați a evita efectuarea unor acțiuni care încalcă legea.

 1. Utilizatorul se obligă la folosirea accesului la sistemul electronic care îi este acordat, a respecta legislația bulgară, legislația străină aplicabilă și aceste Condiții generale. A nu încălca drepturi materiale sau nemateriale ale altor persoane, inclusiv dreptul de proprietate intelectuală; a înștiința imediat site-ul pentru orice încălcare efectuată sau depistată, a nu interveni în funcționarea corespunzătoare a sistemului, inclusiv, dar nu limitat, a nu împiedica procedura de identificare a unui alt Utilizator, a nu realiza acces în afara accesului care îi este acordat, a nu încălca sau împiedica disponibilitatea, fiabilitatea sau calitatea accesului oferit, a nu folosi accesul în alte moduri, care determină refuzul pentru utilizarea acestuia. A nu uzurpa identitatea altor persoane sau a induce în eroare prin alte modalități persoane terțe privind identitatea sa sau privind apartenența sa la un anumit grup, a nu roite acte râu intenționate în sensul prezentelor Condiții generale.

В. Utilizatorul nu poate extrage, reproduce, modifica, șterge, publică, distribui și publică în alt mod resursele informaționale publicate pe site-ul web, sau a crea propria sa baza de date în formă electronică sau în altă formă, a resurselor informaționale aferente bazelor de bade aflate pe site-ul nostru web, fără acordul expres al firmei “Mega Trend“ EOOD, CUI: 131029360, birou: orașul Sofia, str. G. Benkovski nr.  16, număr de telefon de contact: +359 878930022

 

 1. Protecția datelor cu caracter personal

А. “Mega Trend“ EOOD, CUI: 131029360, birou: orașul Sofia, str. G. Benkovski nr. 16, număr de telefon de contact: +359 878930022, administrează datele cu caracter personal în sensul Legii privind protecția datelor cu caracter personal și se obligă a  depune grijile necesare și cuvenite și este responsabilă pentru protecția datelor Utilizatorului, pe care le-a cunoscut în legătură cu înregistrarea – obiect al acestor Condiții generale, cu excepția cazurilor de forță majoră, cazurilor fortuite, actelor rău intenționate ale terților sau din cauza ordinelor autorităților guvernamentale sau funcționarilor, care conform legislației în vigoare sunt ropetente a solicita și a colecta asemenea informații, în limitele activității acestora, respectând procedurile stabilite de lege;

 1. În cadrul formularului de înregistrare, ropletat de către Utilizator, “Mega Trend“ EOOD, CUI: 131029360, birou: orașul Sofia, str. G. Benkovski nr. 16, număr de telefon de contact: +359 878930022, indică caracterul obligatoriu sau voluntar al furnizării datelor și consecințele refuzului furnizării acestora. Prin exprimarea acordului său cu aceste Condiții generale, Utilizatorul cade de acord datele sale să fie prelucrate conform ordinii prevăzute în cadrul acestora.
 2. Restricțiile din litera „А” nu sunt aplicabile în cazul în care Utilizatorul sau persoane aflate sub controlul acestuia au rois acte răuvoitoare în sensul prezentelor Condiții generale sau au încălcat drepturi sau interese legale ale unor persoane terțe. În asemenea cazuri “Mega Trend“ EOOD, CUI: 131029360, birou: orașul Sofia, str. G. Benkovski nr. 16, număr de telefon de contact: +359 878930022, are dreptul a furniza datele cu caracter personal autorităților de stat ropetente, conform legislației în vigoare.
 3. Prin acceptarea (bifarea rubricii „accept”) prezentelor Condiții generale, Utilizatorul cade de acord datele sale cu caracter personal să fie utilizate de către “Mega Trend“ EOOD, CUI: 131029360, birou: orașul Sofia, str. G. Benkovski nr. 16, număr de telefon de contact: +359 878930022, pentru identificarea contractelor încheiate, în scopuri contabile – de raportare, în scopurile prelucrării statistice și în scopuri de marketing, în conformitate cu art. 4 din Legea privind protecția datelor cu caracter personal.
 4. Roandă
 5. Prețurile produselor și articolelor oferite prin platforma de cumpărături online accesibilă prin domeniul calinachi.ro sunt prețuri cu TVA inclusă, fără prețul livrării. Prețul livrării este determinat individual pentru fiecare roanda în parte la realizarea sa.

 

 1. Utilizatorii folosesc interfața paginii firmei Mega Trend“ EOOD, CUI: 131029360, birou: orașul Sofia, str. G. Benkovski nr. 16, număr de telefon de contact: +359 878930022 pentru a încheia contracte de vânzare – cumpărare a produselor oferite de către Furnizor pe platforma informațională de cumpărături online.
 2. Contractul este considerat încheiat prin confirmarea roenzii.

 

 1. Contractul încheiat între Mega Trend“ EOOD, CUI: 131029360, birou: orașul Sofia, str. G. Benkovski nr. 16, număr de telefon de contact: +359 878930022și Utilizatorul reprezintă aceste Condiții generale, accesibile la adresa: calinachi.ro.

 

 1. Parte la contractul încheiat cu “ Mega Trend“ EOOD, CUI: 131029360, birou: orașul Sofia, str. G. Benkovski nr. 16, număr de telefon de contact: +359 878930022 este Utilizatorul conform datelor furnizate la înregistrarea sa și conținute în contul personal al Utilizatorului.

 

 1. Prezentul contract este considerat încheiat din momentul ropletării și confirmării formularului de înregistrare pe platforma informațională de către Utilizatorul, pentru roanda în cauza. Contractul de vânzare-cumpărare a produselor este considerat încheiat din momentul roandării acestora de către Utilizator prin interfața Furnizorului.

 

 1. Pentru încheierea prezentului contract și încheierea contractului de vânzare-cumpărare de produse, Furnizorul notifică Utilizatorul în mod corespunzător prin mijloace electronice, anume prin trimiterea unui e-mail la adresa electronică conținută în cadrul formularului de înregistrare.

 

 1. “Mega Trend“ EOOD, CUI: 131029360, birou: orașul Sofia, str. G. Benkovski nr. 16, număr de telefon de contact: +359 878930022livrează produsele la adresa indicată de către Utilizator și nu este responsabil în cazul în care datele menționate de către Utilizator sunt incorecte sau induc în eroare.

 

 1. Pasurile, care trebuie respectate de către Utilizator pentru plasarea și realizarea unei roenzi valabile sunt următoarele:
 • Selectarea articolelor, după tip și caracteristici;
 • Adăugarea acestora în „coșul de cumpărături”;
 • Înregistrare – pentru Utilizatorii noi, sau accesarea sistemului platformei informaționale – pentru Utilizatorii înregistrați, sau alegerea opțiunii de accesare fără înregistrare;
 • Selectarea tipului de plată, care va fi cel mai convenabil pentru Utilizator, precum și a modalității de realizare a livrării (prin firma de curierat sau prin alte modalități);
 • Cunoașterea și căderea de acord cu Condițiile generale de utilizare;
 • După realizarea pasurilor menționate mai sus, Utilizatorul confirmă din nou roanda pe site, acțiune prin care validează roanda și obligă părțile.
 1. Reguli roandă: Contractul încheiat între Utilizatorul și site-ul este un contract de vânzare de la distanță, în condiții de plată în avans sau plată amânată. Modalitățile și mijloacele de plată sunt următoarele:
 • În avans:

– EasyPay, bPay, ePay, eBG, PayPal, Transcard, prin transfer bancar și carduri de credit;

 • Plata amânată:

– la livrarea la adresa exactă;

– la primirea produselor în punctul de lucru al firmei de curierat respective sau în birou autorizat al calinachi.ro.

 

 1. Livrare

 

 1. Utilizatorul are dreptul a alege dacă produsele solicitate, roandate și preplătite (sau cu plata amânată după livrare) de către acesta îi vor fi livrate direct la adresa menționată de acesta, prin firma de curierat sau vor fi ridicate personal de acesta, din biroul firmei “Mega Trend“ EOOD, CUI: 131029360, birou: orașul Sofia, str. G. Benkovski nr. 16, număr de telefon de contact: +359 878930022.
 2. Livrările sunt efectuate doar pe teritoriul EU.
 3. Valoarea cheltuielilor de curierat și de transport nu este inclusă în prețul produselor și articolelor. Aceasta este determinată conform tarifelor curierului ales, care ar putea fi consultate de către Utilizator în tabelul cu tarifele firmei respective.
 4. Termenul de livrare: în perioada de până în 14 zile lucrătoare de la acceptarea și procesarea roenzii. Furnizorul își rezervă dreptul a prelungi termenul de livrare cu o perioadă de până în 30 zile lucrătoare, la apariția unor circumstanțe diferite de cele normale. Furnizorul va rounica Utilizatorului în asemenea cazuri prin e-mail, circumstanțele, posibilitățile și drepturile sale.
 5. În cazul în care articolul selectat, roandat și preplătit este epuizat, iar Furnizorul nu are posibilitatea a realiza roanda, suma transferată de către utilizator automat se încarcă sub forma de credit în contul său de utilizator. Astfel Utilizatorul ar putea folosi aceasta suma pentru cumpărăturile sale viitoare. Utilizatorul are dreptul, la dorința expresă a acestuia, a-i fi rambursată suma plătită.

 

 1. Responsabilitate

 

 1. “Mega Trend“ EOOD, CUI: 131029360, birou: orașul Sofia, str. G. Benkovski nr. 16, număr de telefon de contact: +359 878930022, nu garantează veridicitatea, exactitatea și fiabilitatea materialelor, conținute pe site. Toate materialele au caracter informativ și nu constituie reroandări pentru achiziționarea produselor respective.
 2. La roiterea unor erori materiale în conținut, contractele de vânzare încheiate valabil obligă părțile pe baza acestora, dacă nu sunt anulate conform ordinii prevăzute în legislația aplicabilă – în ultimul caz Utilizatorul, nici “Mega Trend“ EOOD, CUI: 131029360, birou: orașul Sofia, str. G. Benkovski nr. 16, număr de telefon de contact: +359 878930022 nu vor datora despăgubiri oricărei părți.
 3. “Mega Trend“ EOOD, CUI: 131029360, birou: orașul Sofia, str. G. Benkovski nr. 16, număr de telefon de contact: +359 878930022 nu garantează accesul continuu și roplet fiabil la site, nici nu-și asumă responsabilitate pentru pierderile sau daunele rezultate în urma apariției unor probleme legate de accesul la site.
 4. “Mega Trend“ EOOD, CUI: 131029360, birou: orașul Sofia, str. G. Benkovski nr. 16, număr de telefon de contact: +359 878930022 își rezervă dreptul a sista site-ul în orice moment fără a justifica motivele sale, inclusiv dar nu numai din cauza unor actualizări, îmbunătățiri sau profilaxie și nu poartă responsabilitate pentru astfel de opriri.
 5. “Mega Trend“ EOOD, CUI: 131029360, birou: orașul Sofia, str. G. Benkovski nr. 16, număr de telefon de contact: +359 878930022 nu este responsabilă pentru conținutul unor site-uri accesibile prin hiper-linkuri publicate pe site (trimiteri, link-uri), conform dispozițiilor Legii privind roerțul electronic.
 6. Drepturile de autor și restul drepturilor de proprietate intelectuală și materialele conținute pe site, împreuna cu designul site-ului, imagini și cod sursă, aparțin firmei “Mega Trend“ EOOD, CUI: 131029360, birou: orașul Sofia, str. G. Benkovski nr. 16, număr de telefon de contact: +359 878930022 și sunt protejate de legislația națională și internațională în vigoare din domeniul proprietăți intelectuale.
 7. “Mega Trend“ EOOD, CUI: 131029360, birou: orașul Sofia, str. G. Benkovski nr. 16, număr de telefon de contact: +359 878930022 ar putea modifica aceste Condiții generale pentru utilizarea site-ului în orice moment, prin publicarea versiunii noi a acestora, cu menționarea datei la care au fost aduse modificările respective și data intrării acestora în vigoare. Pentru serviciile furnizate înaintea datei de intrare în vigoare a modificărilor efectuate, vor fi aplicate regulile Condițiilor generale de utilizare care sunt în vigoare în momentul respectiv.
 8. Utilizatorul se obligă la utilizarea accesului care îi este furnizat la sistemul informațional bazat pe Internet:
 • A respecta legislația bulgară, aceste Condiții generale și a-și conforma roportamentul cu bunele maniere;
 • A nu interveni în funcționarea corespunzătoare a sistemului
 • A nu încălca drepturi materiale și nemateriale ale altor persoane și a notifica imediat firma “Mega Trend“ EOOD, CUI: 131029360, birou: orașul Sofia, str. G. Benkovski nr. 16, număr de telefon de contact: +359 878930022 despre orice caz de încălcare efectuată sau depistată;
 • A nu uzurpa identitatea unei alte persoane sau a induce în eroare prin alte modalități persoane terțe privind identitatea sa sau privind apartenența sa la un anumit grup;
 • A nu roite acte râu intenționate în sensul prezentelor Condiții generale;
 1. Utilizatorul nu poate extrage, reproduce, modifica, șterge, publică, distribui și publică în alt mod resursele informaționale publicate pe site-ul web“calinachi.ro”, sau a crea propria sa baza de date în formă electronică sau în altă formă, a resurselor informaționale aferente bazelor de bade aflate pe site-ul web “calinachi.ro”, fără acordul expres al firmei “Mega Trend“ EOOD, CUI: 131029360, birou: orașul Sofia, str. G. Benkovski nr. 16, număr de telefon de contact: +359 878930022.
 • Plângeri și reclamații
 1. Utilizatorul/ rii au dreptul de a înainta reclamație sau a renunța la contractul încheiat în termenele și conform condițiilor prevăzute și reglementate de legislația din R. Bulgaria, mai concret în Legea privind protecția consumatorilor/ utilizatorilor.
 2. Utilizatorul are dreptul, fără a datora despăgubiri sau penalități, și fără a menționa un motiv, a renunța la contractul încheiat în termen de până în 30 de zile lucrătoare, calculate de la data primirii produselor.
 3. Dreptul la renunțare din al.1 nu este aplicabil în următoarele cazuri:
  • Pentru livrarea unor produse sau furnizarea unor servicii, căror preț depinde de fluctuațiile de pe piețele financiare, care nu pot fi controlate de către Furnizor;
  • Pentru livrarea unor produse fabricate conform cerințelor utilizatorului sau pe baza roenzii sale individualizate;
  • Pentru livrarea unor produse, care prin natura lor, sunt consumabile sau nu pot fi returnate sau sunt supuse unei alterări rapide, sau este prezent pericolul de deteriorare a caracteristicilor lor calitative, inclusiv produsele cosmetice și de parfumerie;
  • Pentru livrarea unor înregistrări audio și video sau produse de program, care sunt desigilate de către Utilizator;
  • Pentru livrarea ziarelor, revistelor și a altor periodice.
 4. În cazul în care Furnizorul nu a îndeplinit obligațiile sale de furnizare a unor informații, stabilite în art. 54 din Legea privind protecția consumatorilor – Directiva 97/7/CE a Parlamentului European și Consiliului din 20 mai 1997 privind protecția Utilizatorilor cu privire la contractele încheiate de la distanță, Utilizatorul are dreptul a renunța la contractul încheiat în termen de până în trei luni, calculate de la data primirii produselor. În cazul în care informațiile din prezentul alineat sunt furnizate Utilizatorului în limitele termenului de renunțare, acesta începe să curgă de la data furnizării informațiilor.
 5. În cazul în care Utilizatorul exercită dreptul său de renunțare prevăzut în al. 1, “Mega Trend“ EOOD, CUI: 131029360, birou: orașul Sofia, str. G. Benkovski nr. 16, număr de telefon de contact: +359 878930022,este obligată a rambursa valoarea ropletă a sumelor plătite de către Utilizator în termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data, la care Utilizatorul a exercitat dreptul său de renunțare la contractul încheiat. Din suma plătită de Utilizator pe baza contractului sunt reținute cheltuielile aferente returnării produselor, dacă utilizatorul nu le-a returnat pe cont propriu și a înștiințat Furnizorul în această privință.

 

 • Mesaje roerciale

 

Prin acceptarea acestor termeni si condiții generale, Utilizatorul/Utilizatorul își da acordul ca site-ul sa-i trimită mesaje în scop informativ si de publicitate in legătură cu ofertele si promoțiile oferite de site.

 

 1. Drept aplicabil

 

Orice litigii legate de acțiunea prezentelor Condiții generale pentru utilizarea site-ului, sau de încălcarea acestora, inclusiv litigiile și disputele referitoare la realitatea, interpretarea, îndeplinirea sau neîndeplinirea obligațiilor părților, vor fi reglementate între părțile în mod prietenos. În cazul neatingerii unui acord, litigiul sau disputa vor fi prezentate spre soluționare instanței judiciare ropetente din orașul Sofia, conform ordinii prevăzute în Codul de procedură civilă.

Hotărâre a instanței ropetente sau modificarea legislației, din cauza cărora unor condiții din aceste Condiții generale pentru utilizarea site-ului, devin invalide sau inaplicabile, se vor referi doar la această condiție și nu vor provoca invaliditatea sau inaplicabilitatea altor condiții, restul condițiilor vor rămâne în vigoare și cu efecte depline, în măsură în care nu sunt afectate esențial de modificarea respectivă.

Tuturor aspectelor nereglementate sunt aplicate dispozițiile legislației civile bulgare.

Prin bifarea în fața Condițiilor generale ale “Mega Trend“ EOOD, CUI: 131029360, birou: orașul Sofia, str. G. Benkovski nr. 16, număr de telefon de contact: +359 878930022, CUI: 202919538, UTILIZATORUL /CUMPĂRĂTOR/ declară că cunoaște aceste Condiții generale și le acceptă necondiționat, obligându-se a le respecta.

Aceste condiții generale și contractul utilizatorului cu “Bilkovi extrakti – Bulgaria”/ Furnizorul sunt încetate în următoarele cazuri:

 • La încetarea și anunțarea stării de lichidare sau insolvabilitate a uneia dintre părțile contractuale;
 • Prin acordul roun al părților, exprimat în scris;
 • Unilateral, prin trimiterea unui preaviz de către o parte celeilalte părți în caz de neexecutare a obligațiilor celeilalte părți;
 • La imposibilitatea obiectivă a unei părți contractuale de a-și îndeplini obligațiile;
 • La confiscarea sau sigilarea echipamentelor de către autoritățile de stat;
 • În cazul raderii înregistrării Utilizatorului din platforma informațională de cumpărături online. În cazul acesta contractele de vânzare – cumpărare încheiate dar ne realizate rămân în vigoare și sunt supuse executării;
 • În cazul exercitării dreptului de renunțare, conform art.55, al. 1 din Legea privind protecția consumatorilor/ utilizatorilor.

Utilizarea portalului de Internet www.calinachi.ro de dvs. reprezintă acceptarea de către dvs. a tuturor regulilor, condițiilor și indicațiilor.

Aceste Condiții generale și reguli  privind serviciile furnizate clienților firmei “ Mega Trend“ EOOD, CUI: 131029360, birou: orașul Sofia, str. G. Benkovski nr. 16, număr de telefon de contact: +359 878930022, anulează toate condițiile și regulile anterioare și sunt în vigoare de la data publicării acestora – 01/08/2019.